TIETOSUOJASELOSTE - Reetta Paloheimo Art / KOOPPI ASIANTUNTIJAPALVELUT


1. REKISTERINPITÄJÄ
Kooppi asiantuntijapalvelut
/ Reetta Paloheimo
Suurpellon puistokatu 8 a 20, 02250 Espoo
2. YHTEYSHENKILÖT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Rekisterin vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava
yrityksen perustaja Reetta Paloheimo: reettapaloheimo.art@gmail.com
3. REKISTERIN NIMI
Reetta Paloheimo art - taideasiakassuhteiden rekisteri
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriin kerätään tietoja Reetta Paloheimo artin tapahtumista ja toiminnasta tiedottamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen.
Tietoja ei käytetä muuhun markkinointiin, tai luovuteta kolmansille osapuolille.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Kerättävät käyttäjätiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, organisaatio ja postiosoite. 
Tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Rekisteröity voi pyytää tietonsa poistettavaksi rekisteristä.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot perustuvat rekisteröidyn itse antamiin tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähtäväksi tiedot, jotka hänestä on rekisteriin tallennettu.
7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisterissä, jonka käsittely on rajattu organisaation sisällä asiaankuuluville henkilöille ja salasanojen taakse.
8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa rekisterinpitäjältä.  
9. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjausta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Pyyntö edellä mainittujen toimintojen tekemiseen tulee osoittaa rekisterin yhdyshenkilölle.
11. MUUT
Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Lisätietoja
Lisätietoa saa sähköpostitse osoitteesta reettapaloheimo.art@gmail.com
Back to Top